مجموعه تخصصی POUYANIZ فعال در زمینه آموزش و تامین تجهیزات ورزش های آبی با هدف ترویج و توسعه فرهنگ استفاده از رشته های دریایی و آبی از قبیل پدل بردینگ، ویندسرفینگ، کایت بردینگ، انواع اسکی روی آب، قایقرانی و برخی رشته های بادبانی فعالیت خود را از اوایل دهه هفتاد شمسی در ایران آغاز نمود.

در این راستا این مجموعه اقدام به تامین تجهیزات این رشته های متنوع در بالاترین سطح کیفیت بین المللی وعملکرد حرفه ایی نمود.

طراحی ها و نقشه های محصولات برگرفته از تجارب برخی از پیشکسوتان و قهرمانان رشته های ورزش های آبی و بادبانی با در نظر گرفتن اقلیم کشور به منظور بومی سازی و رسیدن به مطلوبترین عملکرد صورت گرفته و همواره در حال ارتقا و بروزسانی می باشند.

در روند  طراحی ها متغیرهایی چون الگوسازی رفتار دریا هنگام طوفان به لحاظ ارتفاع موج، جریان های جانبی آب در اثر زاویه و شدت باد، جنس بستر ساحل یا رودخانه، میزان غلظت مه گرفتگی، میزان بارندگی، شدت تابش خورشید، رطوبت هوا، درصد نمک آب و سوابق جغرافیایی کشور دخیل بوده اند.

 این مجموعه پس از پیاده سازی خروجی ها توسط مهندسان واحد تحقیق و توسعه (R&D) گروه صنعتی دانش بنیان خزرترانسفو با چهل سال سابقه تولید ملی و بهره گیری از تکنولوژی تولید کشور ایتالیا در تجهیزات ورزش های آبی محصولات موفقی چون انواع پدلبردهای بادی، کایاک های بادی، ویندسرف و غیره را به علاقمندان این رشته ها معرفی و ارائه کرده است.